Incompany Training

Workshop RASCI-methodeTM bedrijfsintern

Wat is het?

Een bedrijfsinterne training waarin uw medewerkers leren hoe je gezamenlijk processen en verantwoordelijkheden kernachtig in kaart brengt met behulp van de RASCI-methode.

 
Voor wie bedoeld?

 • Iedereen die onduidelijkheid ervaart over de werkwijze in zijn organisatie en over de rol die medewerkers daarin vervullen;
 • Iedereen die een oplossing zoekt om duidelijkheid te creëren;
 • Iedereen die een rol speelt bij procesverbetering.

 

Wat levert het op?

Deelnemers kunnen na afloop:

 • De RASCI-methode in groepsverband toepassen (8-stappen);
 • Processen eenvoudig in kaart brengen met behulp van flowcharts;
 • Verantwoordelijkheden verhelderen middels RASCI1);
 • Op een eenvoudige manier processen verbeteren.

 

Wat komt er aan bod?

De training is gebaseerd op de RASCI-methode, de onderwerpen welke aan de orde komen zijn:

 • Leerdoelen en verwachtingen;
 • De filosofie achter de RASCI-methode;
 • Processen in kaart;
 • Verantwoordelijkheden in kaart (RASCI);

 • Uitwerken bedrijfsproces in groepjes;
 • Aanpak en tips voor de praktijk;
 • Evaluatie en afsluiting.

 

Voor een optimale interactie houden wij een maximum van 10 deelnemers per groep aan. Deelnemers krijgen een handige reminder en een template om zelf processen volgens de RASCI-methode te kunnen opstellen.

 

Hoe lang duurt het?

Eén hele dag (2 dagdelen), waarin ook daadwerkelijk enkele processen van uw organisatie onder professionele begeleiding worden uitgewerkt.

 

Wat kost het?

De kosten zijn € 2.960,- exclusief BTW, gebaseerd op 1 dagdeel ter afstemming en voorbereiding en 1 dag voor de training zelf. Het tarief is inclusief syllabus en RASCI-methode reminder en exclusief kilometervergoeding.

 

 

1) RASCI is een acroniem om verantwoordelijkheden kernachtig weer te geven en staat voor de verschillende rollen, namelijk: Responsible, Accountable, Support, Consult en Inform.

Mail

Het dwingt concreet te worden. Van stap tot stap erover na te denken over wat er precies gebeurt en wie daar verantwoordelijk voor is. Dit dan op een compacte manier. We waren gewend om het uit te schrijven maar schema’s helpen wel om het heel strak neer te zetten.

Neem contact met ons op

Wilt u uw medewerkers leren werken met de RASCI-methode? Wij organiseren graag de incompany training voor uw organisatie.