Klantcases

Dutch Green Building Council

Dutch Green Building Council

Certificering van het proces (ISO-17065 accreditatie)

De Dutch Green Building Council (DGBC) is een Nederlandse netwerkorganisatie op het gebied van duurzaam bouwen en vastgoed. De DGBC wil als onafhankelijke organisatie een toonaangevende rol vervullen in de transitie naar een duurzame bebouwde omgeving door te concretiseren, te inspireren en te verbinden. Door de gebouwde omgeving te verduurzamen, kan de DGBC als organisatie een grote bijdrage leveren aan een duurzame samenleving die klimaatneutraal is, waarin het prettig en gezond is om te wonen en werken. BREEAM-NL is de door DGBC ontwikkelde Nederlandse versie van het BREEAM Keurmerk. Met dit keurmerk worden (bestaande) gebouwen, gebieden en projecten gecertificeerd. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Een methode die oorspronkelijk werd ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE). BREEAM-NL omvat verschillende keurmerken: BREEAM-NL Nieuwbouw, BREEAM-NL In-Use, BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling en BREEAM-NL Sloop en Demontage.

Uitdaging
Oplossing
Resultaat

DGBC wil de ISO-17065 accreditatie behalen bij de RvA (Raad van Accreditatie) om het BREEAM-NL keurmerk kracht bij te zetten. Om dit te bereiken diende het bestaande systeem omgezet te worden naar een accrediteerbaar management systeem voor Duurzaamheidsassessments van de gebouwde omgeving – certificering van het proces.

Na het opstarten van een pilotproject is het betreffende Businessmodel in kaart gebracht om de haalbaarheid van accreditatie te bepalen. Vervolgens zijn alle betrokkenen getraind in de RASCI-methode en zijn de processen in werkgroepen uitgewerkt. Vervolgens zijn deze processen getoetst en verbeterd door middel van interne audits door DGBC en BRE.

Er is een Managementsysteem ontwikkeld gebaseerd op het BREEAM-NL keurmerk wat getoetst kan worden aan de ISO-17065 vereisten.

Wilt u de RASCI-methode© toepassen in uw organisatie?

Wilt u ook uw resultaat maximaliseren? Neem dan contact op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Contact

Het dwingt concreet te worden. Van stap tot stap erover na te denken over wat er precies gebeurt en wie daar verantwoordelijk voor is. Dit dan op een compacte manier. We waren gewend om het uit te schrijven maar schema’s helpen wel om het heel strak neer te zetten.

Martin Mooij Programmamanager Deltaplan Duurzame Renovatie/Manager Certificering Dutch Green Building Council